Erelijsten

100.000 kg melk

In 2005 zijn de eerste Fleckvieh-rietjes verhandeld door Xsires Crossbreeding. Niet veel later volgden ook rietjes van Noors Roodbont en Brown Swiss. De eerste Fleckvieh-kalveren die hieruit voortgekomen zijn, zijn geboren in 2006. Om nu -twaalf jaar later- de eerste koeien te mogen bewonderen bij de melkveehouders in de stal, blijft een uitzonderlijk prestatie van mens en dier. Wij willen iedereen bij dezen dan ook van harte feliciteren met het realiseren van een duurzame levensproductie van 100.000 kilogram melk!