Advies

De deskundigen zijn het er over eens. Crossbreeding kan uw veestapel probleemloos en winstgevender maken. In het verleden was vanuit de fokkerijwereld de eerste reactie op het kruisen negatief. Er werd gewezen op de goede F1 en vervolgens de teleurstellingen. Nu is bewezen dat bij de juiste paringen crossbreeding een verbetering is voor de lange termijn.

Wat na de F1

De tweede kruising werd in het verleden altijd als de moeilijkste ervaren. De laatste decennia zijn hiermee ervaringen opgedaan met de verdringing kruising tussen FH met HF. De eerste kruising heeft 100% heterosis , bij doorkruisen of terugkruisen verliest u veel heterosis. Bij de tweede generatie zorgt dit voor teveel variatie. Door een drieweg kruising toe te passen fokt u iedere generatie vrijwel een nieuwe F1. Hierdoor heeft u weinig tegenvallers en profiteert u van de heterosis. Xsires adviseert dan ook veelal een drieweg kruising. Uiteraard is een kruising plan, waarin de te gebruiken rassen en het kruisingsschema centraal staan, bedrijfsafhankelijk. Hierbij is Xsires u graag bij van dienst.

Triple A

Wilt u inkruisen en u heeft bepaald welke rassen en type stieren u wilt gebruiken, dan kan Triple A een praktisch hulpmiddel zijn om u te ondersteunen in de stierkeuze. Triple A is een onafhankelijk systeem dat uitgaat van het toevoegen van sterke uiterlijke kenmerken van een stier aan de zwakke punten van een melkkoe. Het systeem werkt praktisch, is geheel onafhankelijk en past goed bij een drieweg kruising. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met Xsires.