Rassen

Hier worden de meest gebruikte rassen bij het inkruisen individueel toegelicht. Ieder ras heeft zo zijn eigen positieve eigenschappen.
De informatie kan mogelijk een positieve bijdrage dienen in het maken van een keuze tussen de verschillende rassen.

Brown Swiss

NOORS ROODBONT

Het Noorse melkveeras is de laatste 40 jaar zeer consequent gefokt op gezondheidskenmerken en voerefficiëntie. Noorwegen mag dan wel een zeer groot land zijn, echter slechts 5% van het oppervlakte is geschikt voor land- bouw, ruw- en krachtvoer zijn dan ook altijd schaars geweest. Dit heeft geresulteerd in middelgrote, vruchtbare en gezonde melkkoeien, welke bestaat uit een populatie van 300.000 dieren. De Noors Roodbonte koe voldoet steeds meer aan het type koe dat wereldwijd gewenst is.

FLECKVIEH

Wat veelal niet bekend is, is dat Fleckvieh met 41 miljoen dieren één van de grootste runderpopulaties is op Holstein na. De Simmental is van origine afkomstig uit Zwitserland. In de 18e eeuw werden de eerste dieren naar Oostenrijk en Duitsland geëxporteerd waar het de naam Fleckvieh kreeg. In de 19e eeuw wilde men in Oostenrijk en Duitsland een meer economische koe fokken, die voor zowel melk- en vleesproductie geschikt was. Door de bevleesdheid van koeien op te nemen in de fokwaarden is die door de jaren heen aan- zienlijk verbeterd. Het succes van Fleckvieh zit hem volgens melkveehouders in de bespiering; een koe kan beter zijn vleesreserves aanspreken, want vetvoorraad verbranden vergiftigt een koe alleen maar.

Fleckvieh

BROWN SWISS

Brown Swiss is een oud ras en is wereldwijd verspreid. Het ras vindt zijn oorsprong in het noordoostelijke Alpengebied van Zwitserland waar het de naam Braunvieh droeg. De populatie bedraagt ongeveer 7 miljoen dieren. De Brown Swiss dieren staan bekend om hun kracht en harde klauwen. De productie is erg persistent en het eiwitgehalte in de melk is hoog waarbij een nauwe vet- en eiwit verhouding opvalt. Van origine is de Brown Swiss een dubbeldoelkoe. Door jarenlange fokkerij heeft het ras zich ontwikkeld tot een melkras met een spiertje.

JERSEY

Het Jerseyras is een kleine, lichtbruine koe afkom- stig van het Kanaaleiland Jersey, dat voor de kust van Frankrijk ligt. In de 19e eeuw is het met de kolonisering door met name Groot-Brittannië over de hele wereld verspreid. Het bleek een goede melkkoe onder extreme omstandigheden. In Nederland is er interesse ontstaan voor dit ras door de hoge voerefficiëntie van de koeien. Ze halen meer kilo’s melk uit voer dan andere rassen, en hebben een hoge melkproductie in verhou- ding tot hun lichaamsgewicht.

Jersey
Holstein

HOLSTEIN

De Holstein is wereldwijd het meest gebruikte melkras. Deze dieren onderscheiden zich van alle andere rassen met hun hoge aanleg voor melkproductie, sublieme uiervorm en hun stijl- volle exterieur. De Holstein populatie is tevens de grootste ter wereld, met ruim 50 miljoen dieren. Door de jarenlange eenzijdige fokkerij binnen het ras ligt de bloedverwantschapsgraad hoog. Inteelt heeft dan ook een nadelig effect op de gezondheidseigenschappen van de nakomelingen.