Holstein

De Holstein is wereldwijd het meest gebruikte melkras. Deze dieren onderscheiden zich van alle andere rassen met hun hoge aanleg voor melkproductie, sublieme uiervorm en hun stijlvolle exterieur. De Holstein populatie is tevens de grootste ter wereld, met ruim 50 miljoen dieren. Door de jarenlange eenzijdige fokkerij binnen het ras ligt de bloedverwantschapsgraad hoog. Inteelt heeft dan ook een nadelig effect op de gezondheidseigenschappen van de nakomelingen. De Holstein fokkerij heeft zicht jarenlang puur gericht op productie, al zijn de laatste jaren de “robuustere” stieren weer meer in trek. Holstein is een uitstekend en onmisbaar ras binnen een kruising. Het zorgt voor het behoud van de melktypische finesse die we gewend zijn, maar dan mét een krachtig spiertje!

  • Melkproductie
  • Uiervorm

Punt van aandacht: vruchtbaarheid, uiergezondheid, inteelt, grote koeien.

Holstein