Waarom inkruisen?

Inkruisen is bij veel landbouwdieren al vele jaren de basis van een succesvolle bedrijfsvoering, te denken valt aan de varkens- en kippenhouderij. Niet ver van huis blijkt de kruisingsfokkerij ook succesvol bij honden, waar zuivere rassen steeds vaker gebreken vertonen, blijken de straathonden (asbak-, vuilnisbakrassen, e.d.) nog steeds de sterkste honden te zijn.

In de melkveehouderij heeft sinds 2005 het inkruisen serieuze navolging gekregen. Door in te kruisen geniet men van een flink stuk heterosis, dat wil zeggen dat de nakomeling op diverse punten beter is dan het gemiddelde van beide ouders. Met het aan de melk komen van de kruislingen blijkt ook dat de productiedaling ten opzichte van de Holstein minimaal is, terwijl juist op gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, algemene gezondheid en duurzaamheid grote sprongen vooruit worden gemaakt.

Om het inkruisen succesvol te maken dient men goede keuzes te maken. Zo heeft elk ras zijn sterke, maar ook zijn minder gunstige eigenschappen. Ook is van belang om een goed kruisingsplan te hebben. Wil men ook na de eerste generatie beste melkkoeien behouden, dan dient men een goed doordacht plan te hebben.

Xsires Crossbreeding heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring in de kruisingsfokkerij en heeft hiermee ook de meeste informatie vergaard dan welk ander bedrijf dan ook.