Veelgebruikte 3-wegkruisingen

In Nederland is de 3-wegkruising inmiddels alweer 10 jaar geleden geïntroduceerd. Na vele jaren ervaring is hier een korte samenvatting gemaakt van wat men kan verwachten bij de verschillende combinaties van rassen met de 3-wegkruising.

Kruisschema 1
FLV x NRF x HF

FLV x NRF x HF is één van de meest gebruikte kruisingen binnen het Xsires-concept. Deze kruising kenmerkt zich in middelgrote koeien. De eerste Noors Roodbonte kruising haalt de (extreme) grootte uit uw melkvee en brengt met een wijde voor- en achterhand de breedte terug in uw melkvee. Ook van de verbetering van de gezondheidskenmerken, waar het Noors Roodbont ras bekend om is, wordt gelijk in de eerste kruising volop gebruik gemaakt. Bij de volgende kruising, waar gebruik wordt gemaakt van Fleckvieh wordt de kracht in uw melkvee gefokt. Door middel van bespiering kan een melkkoe lang teren op zijn eigen energievoorraad. Na het afkalven wil het nog wel eens gebeuren dat een melkkoe in een negatieve energiebalans terecht komt. Een kruising trekt hier veel gemakkelijker op eigen kracht doorheen.

 • Hoge melkproductie
 • Uitstekende gezondheidskenmerken
 • Efficiënte middelgrote koeien

 

 

BS x NRF x HF

Deze kruising is vergelijkbaar met de vorige kruising. Wie na het Noors Roodbont (F2) toch voor het maximale heterosis effect wil gaan maar wel het melktype wil behouden, doet er goed aan om als 3e ras te kiezen voor Brown Swiss. Het melktype blijft behouden tezamen met het fraaie exterieur en de goede uiers van het ras. Qua type fokt men een koe die in het frame groter zal zijn. Beide rassen hebben een uitstekende klauwgezondheid met een sterk beenwerk.

 • Hoge gehalten
 • Levensduur
 • IJzersterke klauwen

 

 

NRF x FLV x HF

Het verschil van deze kruising met de eerste, zit hem in de uitgangspositie van het melkvee waar u mee van start gaat. Ons advies is dan ook om in samenspraak met uw kruisingsspecialist een keuze te maken. Bij grote Holsteins en het gebruik van Fleckvieh is hoogtemaat een punt van aandacht. De kans op extreem zware koeien is groter. Is uw melkveestapel doorgeslagen in het melktype? Dan doet u er goed aan om met een eerste kruising gebruik te maken van Fleckvieh. Dit ras geeft namelijk gelijk voldoende bespiering, oftewel kracht aan de koeien! Bij de tweede kruising wordt er gebruik gemaakt van Noors Roodbont, ter verbetering van de gezondheidskenmerken, beenwerk en klauwgezondheid. Tevens is het een behoud voor het melktype en de compacte bouw van het Noors Roodbont ras. Dit zorgt voor een efficiënte melkkoe.

 • Hoge omzet en aanwas
 • Uitstekende gezondheidskenmerken
 • Geboortegemak -verloop

 

 

BS x FLV x HF 

Deze kruising wordt in mindere mate toegepast.  Wie echt een liefhebber is van zware grote koeien met veel inhoud maakt gebruik van deze kruising. Bij de tweede kruising waar de Fleckvieh met Brown Swiss wordt gekruist, krijgt u nakomelingen die over veel inhoud beschikken met voldoende lengte. Een punt van aandacht is het beenwerk; beide rassen willen nog wel eens een iets wat steiler beenwerk vererven. Ook deze kruising zal met een sober rantsoen goed uit de voeten kunnen. Het zijn echte ruwvoer verstouwers met een hoge aanleg voor melk.

 • Hoge omzet en aanwas
 • Grote zware koeien
 • Levensduur

 

 

JER x NRF x HF 

Van deze kruising of combinatie wordt veel gebruikt gemaakt in de Verenigde Staten. De combinatie van rassen past uitstekend op grootschalige bedrijven. De combinatie van Noors Roodbont, Jersey en Holstein zorgt voor efficiënte zelfredzame koeien met een goede voederconversie. “Input – Output” oftewel: wat gaat in de koe en wat komt eruit. Door de hoge marktprijzen wil men een zo hoog mogelijke productie per kilo voer. Dit omdat er met heel nauwe marges moet worden gewerkt. Beide rassen staan bekend om hun hoge productie per kilo lichaamsgewicht. Hierdoor kan men meer koeien per hectare houden dan bijvoorbeeld met alleen Holstein. De hoge zelfredzaamheid uit zich in een extreem goede vruchtbaarheid en geboorte- en afkalfgemak. Ook de hoge en nauwe vet-eiwit-verhouding is wat deze kruising ideaal maakt voor het maken van zuivelproducten.

 • Vruchtbaarheid
 • Geboortegemak -verloop
 • Uitstekende voederconversie