Een dagje fotograferen met Xsires

Een dagje beste kruislingen fotograferen met Elly Geverink op het melkveebedrijf van Sander van Leeuwen in t Zandt (Groningen).