100.000 kg melk

In 2005 zijn de eerste Fleckvieh-rietjes verhandeld door Xsires Crossbreeding. Niet veel later volgden ook rietjes van Noors Roodbont en Brown Swiss. De eerste Fleckvieh-kalveren die hieruit voortgekomen zijn, zijn geboren in 2006. Om nu -15 jaar later- de eerste koeien te mogen bewonderen bij de melkveehouders in de stal, blijft een uitzonderlijk prestatie van mens en dier. Wij willen iedereen bij dezen dan ook van harte feliciteren met het realiseren van een duurzame levensproductie van 100.000 kilogram melk!

Xsires magazine

Bekijk alle Xsires magazine edities, van 2005 tot 2020. Hierin kun je informatie vinden over onder andere stieren, ervaringen met inkruisen, dochterproducties, foto’s.

Wat vind je belangrijk?

Crossbreeding kan de veestapel probleemloos en winstgevender maken. In het verleden was vanuit de fokkerijwereld de eerste reactie op het kruisen negatief. Er werd gewezen op de goede F1 en vervolgens de teleurstellingen. Nu is bewezen dat bij de juiste paringen crossbreeding een verbetering is voor de lange termijn.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw