Iedere veehouder kent de frustratie: Een op het oog gezonde melkkoe die nog gemakkelijk een lactatie mee kan. Echter de koe wil niet drachtig worden. Hiervoor is in Noorwegen SpermVital ontwikkelt. SpermVital combineert het sperma met een gel die het sperma extra sterk en levenslustig maakt. SpermVital kan bijdragen aan minder gedwongen afvoer op dit kenmerk op melkveebedrijven.

SpermVital is een unieke techniek waarbij de energie van de spermacellen gewaarborgd blijft. Na het winnen van het sperma wordt er een gel aan toegevoegd om dit effect te bereiken. Na het ontdooien van het sperma bezitten de spermacellen nog de oorspronkelijke hoeveelheid energie, de cellen zijn derhalve veel vitaler. Bovendien komt het sperma geleidelijk vrij. Dit houdt in dat na het ontdooien van het rietje de spermacellen nog een bevruchtend vermogen hebben van minimaal 48 uur!

Nadat in Noorwegen een aantal testen zeer bevredigend zijn verlopen, wordt het al volop en met succes in wereldwijd verkocht. Inmiddels heeft het product in verschillende landen een ‘innovatieprijs’ mogen ontvangen. In Nederland heeft Xsires een drie maand durende proef uitgevoerd met Spermvital. De resultaten zijn uitgewerkt door twee studenten aan de CAH in Dronten.

Proefopzet en resultaten

In de proefopzet hebben 30 melkveebedrijven deelgenomen die hun Holsteinkoeien met mindere vruchtbaarheid vanaf de tweede inseminatie om en om met SpermVital van Noors Roodbont en regulier Holstein sperma hebben geïnsemineerd. De bedrijven kregen naar gelang de bedrijfsomvang een hoeveelheid tussen de 10 en 25 doses SpermVital voor de proef. In de proef zijn 232 SpermVital inseminaties en 204 Holstein inseminaties verricht.

Zoals verwacht blijkt SpermVital een aanmerkelijk beter bevruchtend vermogen te hebben dan conventioneel Holstein sperma. Gemiddeld is 49% drachtig geworden van SpermVital tegenover 25% van conventioneel Holstein sperma. Dit is een aanzienlijk verschil! Het verschil wordt groter naarmate de probleemkoeien meerdere inseminaties hebben gehad. Bij de vierde inseminatie is maar liefst 59% drachtig geworden van SpermVital tegenover maar 21% bij Holstein.

Xsires in praktijk

Xsires Crossbreeding | Bedrijfsreportage | Fleckvieh x Holstein | Dochtergroep: Waldfeuer

Xsires Crossbreeding | Brown Swis: 7 x Highway

Xsires Crossbreeding | Fleckvieh: JANDA

Voordeel in de praktijk direct en indirect

De meerprijs van € 6,- per dosis ten opzichte van de reguliere verkoopprijs verdient zich snel terug doordat er de helft minder sperma nodig is voor een dracht en de TKT korter wordt. Onderzoek wijst uit dat de verliezen per dag langere TKT op kunnen lopen tot € 7,50 per dag! Bijkomend voordeel van een kortere TKT is een hogere melkproductie (meer verse koeien) en dus hoger rendement. Daarbij kan meteen bij het vaststellen van de tocht geïnsemineerd worden. Het sperma blijft namelijk 48 uur leven in de koe ten opzichte van 24 uur standaard.

Indirect voordeel

Doordat er meer en eerder (probleem) koeien drachtig raken met behulp van SpermVital is er minder jongvee nodig ter vervanging. Dit bespaart in opfokkosten en biedt meer selectieruimte in jongvee of gebruik van Belgisch Blauw. Door het gebruik van SpermVital van Noors Roodbonte stieren daalt het aantal doodgeboorten ook sterk (Noors Roodbont 2% doodgeboorten in Noorwegen ten opzichte van Holstein 15% in Nederland) wat tevens voor extra aanwas zorgt. Daarbij wordt de genetische aanleg voor dochtervruchtbaarheid flink verbeterd. Precies de achilleshiel van de probleemkoeien waarvoor SpermVital het grootste voordeel biedt. Het Noorse rode ras is superieur voor dochtervruchtbaarheid waardoor minder vruchtbaarheidsproblemen met de uit het SpermVital geboren kruislingen mogen worden verwacht.

Gebruik dus het krachtige SpermVital voor een direct betere bevruchting en een indirect verbeterde vruchtbaarheid van uw veestapel!

Video:

SpermVital is beschikbaar in de volgende rassen:

Noors-Roodbont

Fleckvieh

Holstein    

Wat vind je belangrijk?

Crossbreeding kan uw veestapel probleemloos en winstgevender maken. In het verleden was vanuit de fokkerijwereld de eerste reactie op het kruisen negatief. Er werd gewezen op de goede F1 en vervolgens de teleurstellingen. Nu is bewezen dat bij de juiste paringen crossbreeding een verbetering is voor de lange termijn.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw