Naar nu blijkt is de stier Mensur Pp met een verkeerde KI-code op onze stierenkaart vermeld.

Om registratieproblemen te voorkomen, dient onderstaande code te worden gebruikt:

 

De juiste KI-code is: 78-1405.

 

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mij of mijn collega de heer J. Klijnstra.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw