NIEUW: REDX – Noors Roodbont gesekst sperma

REDX – Noors Roodbont gesekst sperma

Nu beschikbaar, de nieuwste technologie om stierensperma te seksen! Deze revolutionaire technologie is ontwikkeld door ABS Genus in de Verenigde-staten. De Noorse KI-organisatie Geno heeft als eerste een productielocatie in Europa die gebruik maakt van deze nieuwe spermavriendelijke techniek. De mannelijke cellen worden namelijk geïdentificeerd en inactief gemaakt met behulp van een lasertechniek. De vrouwelijke cellen blijven ongemoeid.

Verschil met gangbare techniek
Ten opzichte van de gebruikelijke techniek van seksen van sperma zijn er twee belangrijke verschillen die de spermakwaliteit ten goede komen. Bij de gangbare spermasorteringsmethode wordt het sperma aan elektromagnetische velden blootgesteld. Daarnaast worden de mannelijke en vrouwelijke cellen onder hoge druk van elkaar gescheiden waardoor de kans op beschadiging toeneemt.

Verbetering bevruchtingsresultaten
De REDX technologie maakt geen gebruik van elektromagnetische velden. De mannelijke geïnactiveerde cellen blijven in het rietje aanwezig waardoor het risico op verlies van spermakwaliteit minder is. ABS Genus heeft de technologie wereldwijd uitvoerig getest. Uit een database van 37 miljoen dieren blijkt dat deze nieuwe techniek een verbetering geeft van 10% op het aantal drachtigheden ten opzichte van het huidige gesekste product.

Meer keuze, snellere vooruitgang
REDX stelt Xsires in staat om flexibeler keuzes te maken welke stieren in de nieuwe gesekste vorm beschikbaar komen. Hierdoor kan de beste genetica van Geno zowel conventioneel als in REDX beschikbaar komen. Veehouders profiteren met REDX van een groter aanbod topgenetica waarmee ze grote sprongen kunnen maken in de genetische vooruitgang van de veestapel.

Vraag uw vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid van REDX.

 

 

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw