Nieuwe Fleckviehkoeien ingeschreven na keuring door Oostenrijkse inspecteur

Nieuwe Fleckviehkoeien ingeschreven op basis van Fleckscore

Afgelopen week was het weer zo ver. Vanuit Oostenrijk kwam inspecteur Gerald Pollak over naar Nederland om in opdracht van het Fleckviehstamboek Nederland Fleckvieh koeien (voornamelijk kruislingen) in te schrijven op basis van de Fleckscore.

De Fleckscore is een internationaal erkende manier om Fleckvieh koeien op exterieur te beoordelen en onderling te vergelijken. Het gaat dan op een iets andere manier dan de gebruikelijke Nederlandse manier, immers het is mogelijk om Fleckvieh-kruislingen op de dubbeldoel basis in te schrijven. Voorbeelden hiervan zijn met een meetlint diverse lichaamsafmetingen meten, niet alleen de kruishoogte. Ook wordt anders gekeken naar het uier en de benen. Wat ook erg opvalt is dat de benen op stand worden beoordeeld en niet naar het gebruik van de benen wordt gekeken. Uiteraard wordt ook de bespiering beoordeeld. Daarnaast krijgt een koe in Nederland een eindoordeel, het zogenaamde Algemeen Voorkomen, bijvoorbeeld AV 84 of bij een enorm beste koe, 90 punten of hoger. Dit Algemeen Voorkomen ontbreekt bij de Fleckscore.

Terug naar de praktijk! Zo gezegd werden er enkele bedrijven bezocht. Hier zaten ook de prijswinnaars bij met een tegoedbon voor inschrijvingen, gewonnen bij de Koeverkiezing van 2018. De eerste drie van deze verkiezing wonnen tegoedbonnen voor doses sperma, aangeboden door Xsires Crossbreeding, Bayern Genetic en CRV. De nummers vier en vijf ontvingen een tegoedbon voor enkele Fleckscore inschrijvingen, aangeboden door GGI Holland.

Op de bedrijven werden de dieren deskundig beoordeeld, al dan niet met vertaling van het Duits naar het Nederlands door André Nieuwenhuis. Er werden voornamelijk 50% en 75% kruislingen beoordeeld, af en toe zat er een zuiver dier bij met 100% Fleckvieh bloed. Ook werden dieren van verschillende leeftijden gekeurd, dus niet alleen vaarzen. Hierbij zijn enkele foto’s van het keuren op de bedrijven.

Naast het geven van de punten, lichtte de inspecteur ook toe wat hij van een koe vond en hoe hij tot zijn oordeel kwam. Dit is weer waardevol om de stierkeuze op te baseren: welke stier is nodig om de “zwakkere” punten van een koe beter te maken.

Nieuw na deze ronde is dat de uitkomsten (deels) gepubliceerd zullen worden op de site van het Fleckviehstamboek (Fleckviehstamboek)

In de toekomst worden weer nieuwe rondes gepland. Heeft u belangstelling laat het gerust weten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Fleckviehstamboek:

Hans van Soest (tel. 06-34157021 of h.soest@scarlet.nl)
of het
Secretariaat Fleckviehstamboek: Fleckvieh Stamboek, Bedelaarsdijk 8, 7261 RZ Ruurlo

(Bron: Fleckviehstamboek)

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw