Op studiereis door de USA

Tijdens een recente studiereis door de USA kwamen we op een bedrijf in Michigan dat volop inkruist.

Dit bedrijf melkt 2.200 koeien waarvan er ca. 600 zuiver FLV zijn. De rest zijn allemaal kruislingen van alle soorten rassen: Noors Roodbont, Zweeds Roodbont, Brown Swiss, Jersey en Montbeliarde. De 600 zuivere FLV koeien zijn allemaal oorspronkelijk afkomstig uit Europa geïmporteerde embryo’s.

De gemiddelde productie van de veestapel bedraagt:  85 lbs per dag (38,6 kg (3x) met 4.2%v en 3.2%e, dat voor Amerikaanse begrippen vrij hoog is. Op de foto zie je de favoriete koe van de veehouder, een eerste kruising FLV x HF. Zij zit nu in haar derde lactatie. In haar tweede lactatie kwam ze tot een respectabele productie van: 368 dagen, 49.700 lbs. Dit is 22.590 kg melk!! met 4.0 %v en 3.2%e.

Een daggemiddelde van 62 kg! Wat een fantastische koe!

Na jaren ervaring met het inkruisen houdt de melkveehouder de zuivere FLV koeien zuiver en voor de rest gaat hij verder met alleen FLV en HF.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw