Scandinavisch Noors – Roodbont

Onlangs heeft een aantal van onze collega’s een bezoek gebracht aan Geno in Noorwegen

Na aankomst op het met sneeuw bedekte vliegveld van Oslo-Gardemoen stond er nog een treinrit van een uur voor de boeg door het Noorse witte landschap. Om vervolgens in Hamar aan te komen waar het hoofdkantoor van Geno is gestationeerd. Eenmaal op bestemming is iedereen is bijgepraat over het Noors – Roodbonte ras. De volgende dag is het dek- en test-station bezocht. Het fokprogramma van Geno is uniek. Jaarlijks worden 8000 elite inseminaties op potentiële stiermoeders verricht. Van 2000 stierkalveren wordt een genomic test genomen waarna 300 jonge stieren in het “Geno Performance test-station” terecht komen. Tussen 5 en 11 maanden worden deze jonge stieren getest op groei, gezondheid, vruchtbaarheid en exterieur. Uiteindelijk worden er jaarlijks 125 stieren getest. Per proefstier wordt er voldoende sperma afgezet om er voor te zorgen dat het minimale aantal van 200 dochters wordt behaald. Dit om te beoordelen of de stier de gewenste kwaliteiten bezit alvorens men hem tot fokstier benoemd. Dit aantal is wereldwijd uniek.

Door het hoge aantal dochters wordt er betrouwbare informatie verkregen voor kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad. Door de vele productie- en gezondheid- data die verzameld is in Noorwegen wordt het Noorse testsysteem door deskundigen als één van de beste fokprogramma’s ter wereld beschouwd. De registratie van diergeneesmiddelen in het fokprogramma heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen het antibioticagebruik in Noorwegen te reduceren tot laagste wereldwijd!

De volgende dag is het melkveebedrijf van Tore Nordli te Løten bezocht. Op deze locatie is recent een nieuwe stal gebouwd voor de melkkoeien. Er worden circa 50 zuivere Noors-roodbonte koeien met een Lely melkrobot gemolken.

Hier enkele bedrijfsgegevens:
Aantal melkkoeien                                          48
Gemid lftd                                                        5.04 jr
Melkproductie                                                 9.671 kg
Vet                                                                      4.24 %
Eiwit                                                                  3.45 %
Celgetal jr gemid                                             109.000
TKT                                                                    360 dgn
Krachtvoer/ 100 Kg melk                              19.0 kg
Afkalfleeftijd vaarzen                                     27.0 mnd

Alle medicatie die wordt toegediend bij de melkkoeien wordt uitgevoerd door de veearts en geregistreerd. De veestapel van Tore Nordli is bijzonder gezond te noemen. Over het gehele jaar 2014 heeft de veearts antibiotica toegediend voor de volgende behandelingen:

3 x mastitis,
3 x melkziekte
3x longontsteking (kalveren)
1x nageboortenpil

Dit weergeeft dat het Noorse fokprogramma zijn vruchten afwerpt, er is 40 jaar lang gefokt op gezondheid!

Het paringsadvies wordt gedaan door Geno, 40 % van alle inseminaties op het bedrijf bestaan uit proefstieren. Tore geeft aan dat de gezondheidseigenschappen van een stier erg belangrijk voor hem zijn, hij wil dan ook melkkoeien zonder problemen. Zijn stierkeuze is hier dan ook op toegespitst. Volgens hem zit de kracht van het Noorse ras in zijn compacte bouw, wat de voerefficiëntie ten goede komt. Hierdoor is de melkproductie per kilo lichaamsgewicht erg hoog.

Wat kunnen Noors – Roodbonte kruislingen voor u betekenen?

Lagere voerkosten
Gezond en vruchtbaar
Spijkerharde klauwen
Uitstekend afkalfgemak
Past in ieder kruisings-systeem

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw