Single Step methode

Verandering Fokwaardeschatting Fleckvieh

Zoals bekend wordt de fokwaardschatting van het Fleckviehras in Europa (Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië) gedaan op dezelfde basis en met dezelfde rekenmethode. Dit maakt dat de fokwaarden van Fleckvieh binnen deze landen direct met elkaar te vergelijken zijn. Zo kun je ‘appels met appels’ vergelijken; wel zo gemakkelijk voor de eindgebruiker, de melkveehouder.

Het rekencentrum heeft voor de april-indexdraai een aanpassing gedaan, de belangrijkste van de afgelopen 30 jaar! Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen binnen de fokwaardeschatting van Fleckvieh van de afgelopen 30 jaar.

  • Fokwaardeschatting m.b.v. het BLUP-diermodel
  • Invoering van de totaalindex GZW
  • Gezamenlijke fokwaardeschatting met Duitsland
  • Invoering van Genomische selectie o.b.v. tweestapsprocedure
  • April 2021 invoering fokwaardeschatting Single Step  (SS  ZWS)

Kort samengevat komt deze laatste verandering (naar SS ZWS) erop neer dat er gigantisch veel extra data aan de fokwaarde wordt toegevoegd, zodat de betrouwbaarheid flink toeneemt.  Deze toename is voor het grootste deel phenotypische informatie van gegenotypeerde dieren, oftewel de prestaties (melkcontrole, exterieur, gezondheid en vruchtbaarheid) van vrouwelijke dieren waarvan het DNA profiel bekend is.

Hieronder de uitleg.

Waar komt de naam Single Step vandaan?

Waar voorheen voor de dochters een eigen prestatie (melkcontrole en bedrijfsinspectie) en hun genomische waarde in twee stappen werden berekend, wordt dat nu in één stap gedaan. Hierdoor is de informatie van de genomisch onderzochte dochters met eigen prestatie veel zuiverder en betrouwbaarder geworden.

Waar komt de extra data vandaan?

Bij de voorlaatste fokwaardeschatting werd de basis gevormd door 10.586 stieren. Nu is de basis ruim 21.000 stieren. Erbij gekomen zijn alle genomisch geteste stieren die voor de natuurlijke dekkerij gaan. Deze ruim 10.000 extra stieren zorgen voor 250.000 dochters voor in de basis. Van deze dochters wordt de eigen prestatie meegenomen en indien onderzocht (meestal niet) ook de genomische waarden.

Voor de cijferfanaten onder ons: inmiddels zijn ca. 290.000 FLV dieren gegenotypeerd. Van het DNA van elk dier worden 40.864 SNIPS gemaakt. Dit zijn de informatiedragende genen van het dier.  In totaal wordt de basis dus gevormd van 11,7 miljard genen.

Waarom zijn de gezondheids- en vruchtbaarheidsfokwaarden nu veel betrouwbaarder?

De afgelopen tien jaar is er gewerkt aan een rekenmodel om betrouwbare fokwaarden van gezondheids- en vruchtbaarheidskenmerken te berekenen. Dat is inmiddels gelukt. Er is een koppeling tot stand gekomen tussen phenotype (eigen prestatie) en genotype. Een mooi voorbeeld is levensduur. Er is een stevige basis gelegd door ruim 74.000 inmiddels afgevoerde FLV koeien, die ook Genomisch getest zijn. Door deze informatie te koppelen krijgt men een betrouwbare basis voor verdere levensduur fokwaardeschatting.  Voor mastitis is de fokwaarde nu gebaseerd op ruim 922.000 FLV koeien met een mastitisregistratie (van 10.700 verschillende stieren).

Let wel: het fokdoel is NIET veranderd!

Xsires stierenkaart
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw