Stierenkaart augustus

Medio augustus hebben we weer indexdraai gehad.

Alle stieren en hun fokwaarden zijn weer ge-updated.

Nieuw in ons aanbod is een jonge Brown Swiss stier uit Zwitserland en een drietal fokstieren, één NR uit Noorwegen en twee FLV uit Oostenrijk.

Kijk snel onder het kopje ‘webshop’ en ga naar ‘stierenkaart’  en ‘melkvee’ om ze te bekijken.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw